Tag Archives: steemit

🚶👫 #walkwithme to The Erawan Nationalpark + Waterfall – อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (1) #ulog No.19 🍃 — Steemit

A pic of the 1 step of the 6 steps of the waterfall, until there it was a quite easy walking. Erawan Waterfall… by zanoni

Source: 🚶👫 #walkwithme to The Erawan Nationalpark + Waterfall – อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (1) #ulog No.19 🍃 — Steemit

A pic of the 1 step of the 6 steps of the waterfall, until there it was a quite easy walking.

dividergreen.png
image.png

Erawan Waterfall and Nationalpark – อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

is located about 70km in the northwest of Kanchanaburi. There is bus shuttle from the Kanchanaburi bus terminal to Erawan for a cheap price, so you can concentrate all your senses to the absolutely stunning nature during the trip to Erawan.
Wiki has a quite good descrition about this famous National Park:
https://en.wikipedia.org/wiki/Erawan_National_Park
After 1 hour in the bus I arrived at Erawan and took a look into the information center at the entrance to the park.
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.pngimage.png
The higher you walk, the more difficult it becomes, but still quite easy for walking until to the top.
dividergreen.png
image.pngimage.png
dividergreen.png
image.png
along the way to the top there are resting areas with toilets and coffee shops, park rangers are taking care about the customers that nobody get lost and nobody get beaten from the wild monkeys.
dividergreen.png

image.png
dividergreen.png
image.png
On the way there are also some viewing points where you can take a look at this amazing jungle area around Erawan National Park.
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
Now the way to the to is nearly finished, in the next part I promise you some #killerpix of the waterfalls…

Thanks for walking with me, I hope you enjoy the tour to Erawan National Park part1.

Best regards and a wonderful day
Tom

dividergreen.png
zanoniulog.gif

You heard about #ulog already?

All about #ulog:

https://steemit.com/ulog/@surpassinggoogle/ulog-become-a-ulogger-today-reshaping-the-entire-internet-with-steemit
Special thanks for this great idea to

@surpassinggoogle

dividergreen.png
steem_repo_logo.png
Join the #steemrepo discord channel:
https://discord.gg/cX3KvsY
dividergreen.png
zanonifooter.gif
dividergreen.png

Please Join In In Curating #ulog. “2029 Steemit Posts On #ulog, In The Past Few Days”. We Are Reshaping The Internet With “Freshness”; Promoting Steem/Steemit As A Home For ULOGGERS. — Steemit

 

Please digest this post and like me, join in and become a Ulogger today. Kindly get your personalized ULOGGER GIF… by surpassinggoogle

Source: Please Join In In Curating #ulog. “2029 Steemit Posts On #ulog, In The Past Few Days”. We Are Reshaping The Internet With “Freshness”; Promoting Steem/Steemit As A Home For ULOGGERS. — Steemit

Please digest this post and like me, join in and become a Ulogger today.

Kindly get your personalized ULOGGER GIF header/footer HERE!!! 

@phantum04 offered a Gig on https://steemgigs.org, where she makes those amazing Ulogger GIF footers/headers. 

So do visit and get yours. It’s fun!

She already has more than a hundred clients. Go give her a beautiful headache!

@JassennessaJ @maverickinvictus @fycee @mermaidvampire @creyestxsa94 @sitiaishah @beany-inhinyero @g10a @julietisrael @junebride @ankarlie @leeart @yandot @dunkman @sn0white @saskia @iyanpol12 @jysui @juwel @shula14 @phantum04 @joonz @el-dee-are-es @atongis @Olawalium @afolwalex @LeeBaong @olivia @ishanvirtue @truthsfinde @coderzairos @sherylneil @alzamna @zhayie03 @garygabby @wakkylyon @jessicas @tonie @jennybeans @jemmanuel @diosarich @chuuuckie @kyanzieuno @micaiah.adlih @ewuoso @yennarido @sweetcha @andrewjohntamban @smoochkins @ias @udezee @princefm @benedict08 @nexrules @bitius @iconnelly @emekasegun @folly-pandy @glenyosores @einstei1 @edith4angelseu @jeline @mike4christ @jamesmovic @Eunireal1 @Prayzz @rainbowme @blessedsteemer @christianolu @desmoniac @honourmaus @Cinderz @stevenson7 @akar-rumput @starzy @Ogbu @wilsonblue5 @prettyjules158 @Noreen @olaivart @carlitojoshua @Jpkonkz @jason04 @bluehearted @desmonddesk @Optama @zingybite @smartcarthy @azilanaitmay825 @caesar816 @samic @wiralhokseumawe @chaelpacia @tpkidkai @scarletmedia @zamsmith @mrposyble @mdshahin786 @ryancalaunan @tagalogtrail @Cisse56 @ireneblessing @mydivathings @ebado @honprinceo @marklester23 @kennyroy @liamnov @inalittlewhile @julie26 @lapb @itsmejayvee @AmuroKazama @jaraumoses @Autofreak

Basically everyone mentioned above i.e everyone who was in the last impromptu SteemGigs discord talk show, will get one for free. 

“Around 115 steemians!”

@phantum04 isn’t with her usual face-cap, so she can afford a “beautiful headache”. So, go get your ULOGGER footer/header now.

I think i will use mine as a header somehow. I would like also that curators identify my ULOGS. 

You can try the same approach if you desire!

@phantum04 is a certified SteemGigger (Dream-Builder) and a certified ULOGGER (True-Celebrity)

We are here fans!!!

See her break-selfie:

To remind you that https://steemgigs.org bridges any gap between steemians, whether whale, minnow, dolphin etc and makes us “whales inside” as we build “real connections”; please see exactly what happened via https://steemgigs.org hours ago:

 • #Ulog 4 : A night to remember!First CONVO with Sir Terry at Steemgigs Discord and A night full of work to do!hahaha🤣

When we say that “on https://steemgigs.org; “everyone has something to offer”; see another example of what we mean:

 •  #STEEMGIGS: I will Make a Funsign for Steemians! Note: This is Just for Fun!

Note: I didn’t ask for a fun-sign but she did it anyway (as you will see just below), displaying love and building connections, using https://steemgigs.org, where “everyone has something to offer”.

And note: “every human has an appealable-to soft-spot”and do you still remember one of the paradigms behind “the Teardrops Smart Media Token”?

“We will have a ColorlessPaper, written so un(dis)talentedly, that we will appeal to the soft-spot of every human, till perhaps, “for the very first time”, every human will want to hold a piece of digital currency.

Are you seeing the flow of the “entire curriculum” and how each of my tiny-looking steemit post and all of my steem/steemit endeavor since day one and even my “steemgigs” witness, is tied to this one curriculum: “SurpassingGoogle with Steem”?

Well, if you were on the last SteemGigs discord talk show, you would have learned some very rare INTEL about the power and beauty of your very next and every other next steemit post.

Please join the discord server here and be abreast with the next talk show, by setting notifications for @surpassinggoogle steemit account.

If you have extra vote and want to consider voting my witness, it is called “steemgigs” instead of “surpassinggoogle” to represent “everyone”. Simply visit: https://steemit.com/~witnesses and type the word “steemgigs” into the first search box for witnesses.

Let’s look at @enjieneer

and what is more? To show that you can find “free” or even build a “noble dream” for free on https://steemgigs.org, @enjieneer offered her Gig for “free”.

In her SteemGigs post, she mentioned that she had found it hard to offer out fun-signs because she didn’t feel she was “Celeb”. Well, now; isn’t she “a certified ULOGGER (True Celebrity) and we her fans?

Look at the pictures above and really; “how much do you really need to be “true celebrity” and “we, your fans”?

Simply “you” in each day; your shine and love etc

Are you seeing where we are headed and isn’t it really beautiful? “And there is so much more……”

For now, simply become a SteemGigger and ULOGGER and let’s go from there.

Or do you want to know a very simple valid start?

 • Visit this post and get your SteemGigs GIF footer/header
 • Visit this post and get your ULOGGER GIF footer/header
 • Then use these on your posts heartily, to shine some more……

#ulog is fast become a beauty and looking at it flourish, is pretty really. I am seeing ULOGGERS emanating from as many countries and steemians re-gaining their groove. It is just splendid.

The count from hours ago shows 2029 steemit posts already on #ulog within just a few days since the tag was born. This is splendid for steem/steemit growth overall.

Too, people can join steemit to be ULOGGERS.

VLOGGERS can also be ULOGGERS!!!

As the number of ULOG posts grow really rapidly, please help matters by making sure to read posts explaining what ULOGS are and how to use #ulog 

e.g To make easier for curators all over steemit to reach your post more easily, here are tips:

 • Please use #ULOG only when you consider your post a ULOG.
 • A ULOG is typically “once a day”. (Don’t change your normal steemit routine. You can add ULOGGING to your existing routine)
 • We want to make #ULOG the home of purely “fresh” daily, authentic content containing “YOU”, your day, “your shine and evolution within that day” and your freshly-made creations, when it comes to graphic media, pictures, GIF, text, VLOGS etc.
 • If you desire, you can decide to maintain your privacy while ULOGGING e.g you can talk in an undertone, use avatars instead of your pictures, use pictures of locations and events, friends etc (No worries, even when you are private in your ULOGS, you can be sure that “You” will shine forth still.) 
 • A ULOG can also be only “text”.
 • Please add #ulog in title and try to number your ULOGs e.g #ulog (Day 1) or #ulog (001) or #ulog 1 etc
 • Use your ULOGGER footers/headers
 • Use #ulog or #ulogs as your first tag
 • Try to state the own images, videos etc underneath your ULOGS
 • etc.

Let’s keep reshaping the internet with “freshness”. Let’s serve the search engines with beautiful pieces constituting “You” and grow steemit/steem, promoting it “a home” away from the rest of the internet.

Let’s tell people that they can now also join steemit to become ULOGGERS. 

They can come on here and be true celebrities and we; their fans and as fans, let’s be fans for real. Let’s get on #ulog henceforth and show care. Let’s curate that #ulog or #ulogs. Let’s engage with ULOGGERS and peer into their world. Let’s cater to them and learn of ourselves in the eyes of the world.

You can follow @ulogs as it curate #ulog if you are to busy but you want to share your voting power in inspiring ULOGGERS.

Let’s visit #ulog to re-tell each ULOGGER of “their shine”. Let’s be keen about their evolution. Let’s cater to them.

Humanity is the brother next to you. @surpassinggoogle.

If each of the 2029 steemit posts on #ulog in the last 6 days, were all from ULOGGERS, then:

We are talking 2029 steemit posts containing “YOU”, served to the search engines, promoting steemit as a home; a real community and a place where you are allowed to be a ULOGGER.

We are talking 2029 steemit posts that are fresh, current, authentic and very “human”.

The sound on this #ulog is “excitement”.

Dormant accounts are waking up. It is a beautiful sight!

There is happiness, humor, comedy and sometimes this is what community needs the most and the steemit community at this particular moment in its evolution;

Timely!

Can We Get The Word ULOG In Dictionaries?

Well, i won’t doubt it and please don’t too. 

About adding freshness to the entire internet, it is true that we are already doing so with ULOGGING.

Hahaha even Facebook doesn’t know what’s up, showing that steemit is becoming “light years ahead” and the future of the internet. Hahaha, Facebook keeps asking “did you mean blogs?”

And i say; “no, ULOGS”

Like ULOGS Facebook page: https://www.facebook.com/Ulogs-958884254262598/

On the last SteemGigs discord talk show, we discussed a whole lot and we touched on steem growth, ULOGS etc and as things panned out in the discussion and with the number of ULOGGERS growing etc among other things, @ulogs is looking like it will constitute a very easy-to-use simple, social, fun and celebrity-filled steem-based website, “removing all barriers to entry” and further growing steem/steemit.

However, i am very paced and love to build dreams into spanlessness first, leaving them alive even in dream-bits and rehearsing them into full-blown fruition, based on unadulterated feedback from “everyone”.

Thus, if even if @ulogs eventually become a stand-alone social steem-based website, it will start out on a sandbox here: https://steemgigs.org/surpassing-google

Our first aim with @ulogs, will be to enhance curation and content discovery; thus, it is very likely that it will it will hold its own on https://steemgigs.org/surpassing-google, first.

For this year, before SMT capability is ready, we are looking at 3 steem-based websites and the Teardrops SMT.

https://steemgigs.org will be the hardest of all three to complete as it will have most of the framework for the other two. I am very hopefully of meeting up with the schedule.

To keep abreast with many things, please join the SteemGigs discord server, the set up notifications for @surpassinggoogle account to be notified about the SteemGigs talk shows. When it is all set up, it will happen weekly. I will spend this week arranging a solid format for the talk shows, in combination with a few other steemians.

We will make the SteemGigs community on discord buzz again as we look to build “every noble dream” for “everyone”.

The SteemGigs discord server has over 4,500 steemians. 

Join here: https://discord.gg/CGuPyyT

Do You Want Some Glimpse Into This New Buzz And Excitement That Uloggers Are Creating?

Kind open this post below in a new tab and digest the fun:

#Ulog Day 2: My boyfriend got jealous with @surpassinggoogle! 😀 

That ULOG alone has a thread of 63 comments.

I really am keen on making the SteemGigs community on discord one of the most active servers on Mama Earth in preparation for the future.

It is approaching 4,500 steemians and now is a good time.

I have loads of rare knowledge to dispense and i will like to share it. I will like to gradually celebrate each one.

I want the entire world to know that at the very-very-very least, they have one hearty loving fan;

Your Boy Terry

Join the community HERE!!!

@surpassinggoogle

 

“The World Needs To Hear From You. Even  Steemit Is Calling!” Now, You Can Answer. “Become a ULOGGER Today”. (The  “U” in “Ulogs” represents “YOU”.)

You can start by getting your personalized ULOGGER GIF header/footer HERE!!! 

Note: The next edition of 5 SteemHumans; 5 Questions; 10 Pieces of Advice” will resume again really soon. If you missed the first one, this is it:

We are seeking coders/developers to help, by means of utopian.io or direct contributions. I would like to invite all  coders/developers, to show up on our SteemGigs development channel.

Kindly visit and use our steem-based website today

https://steemgigs.org

Note that on SteemGigs, “everyone has something to offer”. At the very least, you can update your profile on our website to open yourself up to more potential possibilities and improve your  general reputation even within the steemit community.

To create awesome steemit posts, try our “un(dis)talented editor”

Read our detailed FAQ & Answers

I do need strength

Dedicating My Entire Steem/Steemit Journey To My Mum

If you want to support an extra witness and you support mine “steemgigs”, it will be really helpful.

To vote my witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in “steemgigs” into the first search box for witnesses or simply click Here to do it on one click!

If you want me to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in “surpassinggoogle” in the second box for proxy.

Let’s Go!!!

Offer a service under hashtag “steemgigs”. Attempt out-of-the-boxness on hashtag (untalented).  Join the Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT

“Everyone has something to offer!” Why not?

 created by @jason04

Best Travel @Henann Resort📸 — Steemit

Henann Resort Alona Beach is a worth travelled place in Bohol. It is one of the Philippines’s pride. If you are an… by cassyjanine

Source: Best Travel @Henann Resort📸 — Steemit

Henann Resort Alona Beach is a worth travelled place in Bohol. It is one of the Philippines’s pride.
FB_IMG_1525654018281.jpg
If you are an adventurous person, you should not let go of the oppurtunity of visiting the place. It happens that the owner of the resort let trees and other plants grow. Isn’t it clean and refreshing?
FB_IMG_1525653973784.jpg

FB_IMG_1525654047435.jpg

FB_IMG_1525654010316.jpg

FB_IMG_1525653996363.jpg

FB_IMG_1525653999442.jpg

Such beautiful spot must be visited by you.😊😊😊
Happy steeming everyone.coollogo_com-195571007.gif

My 1st #ulog dedicated to my daughter Sarah 💞 — Steemit

How time goes by……. I can remember exactly the day and the hour as I stood in the hospital and had to fill… by zanoni

Source: My 1st #ulog dedicated to my daughter Sarah 💞 — Steemit

I can remember exactly the day and the hour as I stood in the hospital and had to fill out a document.

I was so nervous, instead of my name I wrote the name of my ex-wife inside….

The nurses start laughing after they read it…..

My ex-wife was heavily pregnant………

More than 27 years ago….

divider4.png
sarahnele.jpg

Sarah grew up with with dogs, she loved them and the dogs loved her. She helped many times when the females got their babies, many of them were born in her hands…

divider4.png
DSC04369.JPG

I live now since 8 years in Thailand, but we contact very often, thanks to the internet. Sarah also visited me already many times, she loves Thailand, too.

divider4.png
DSC04541.JPG

Sarah not only like dogs, as you can see she enjoy playing and riding elephants. It’s so important when children can grow up with animals, it forms the character in a very good way.

divider4.png
elephantcollage1.jpg
divider4.png

And here we are…..

From a baby to a smart and beautiful Thai Princess……

Time flies, it’s unbelievable….

divider4.png

From Papa with love 💞………

me4.png
divider4.png

You heard about #ulog already?

All about #ulog:

https://steemit.com/ulog/@surpassinggoogle/ulog-become-a-ulogger-today-reshaping-the-entire-internet-with-steemit

Special thanks for this great idea to

@surpassinggoogle

divider4.png
zanonifooter.gif
divider4.png

🐮Let things come – and let things go….🐮 — Steemit

Have a great day and best regards Tom (Original Image-Human-Original Content💯%) by zanoni

Source: 🐮Let things come – and let things go….🐮 — Steemit

dividerorange.png
DSC03242.JPG
dividerorange.png
DSC03241.JPG
dividerorange.png
Have a great day and best regards
Tom
me4.png

(Original Image-Human-Original Content💯%)
dividerorange.png

zanonifooter.gif

dividerorange.png

Natch at the 🍇Vineyard 🍇ครั้งหนึ่งกับวันอากาศดี ๆ ที่ไร่องุ่น — Steemit

อยากแอบลองชิมองุ่นสด ๆ จากต้นได้ไหมคะ 555 สวัสดี เพื่อน ๆ ครอบครัวใหญ่ Steemit วันนี้อากาศดีฝนตกริน ๆ… by natch

Source: Natch at the 🍇Vineyard 🍇ครั้งหนึ่งกับวันอากาศดี ๆ ที่ไร่องุ่น — Steemit

อยากแอบลองชิมองุ่นสด ๆ จากต้นได้ไหมคะ 555
dividerwine.png
สวัสดี เพื่อน ๆ ครอบครัวใหญ่ Steemit
วันนี้อากาศดีฝนตกริน ๆ รู้สึกเย็นสดชื่นมาก กำลังนึกถึงเช้าวันหนึ่งที่เรากำลังจะไปจังหวัดนครราชสีมา เราเรียกติดปากว่า โคราช เช้าวันนั้นอากาศดีมาก คงเป็นช่วงฤดูหนาวของไทยด้วย เราไปแวะที่ไร่องุ่นคุณสุพัตรา ตรงปากช่อง ซึ่งก็เป็นช่วงองุ่นออกพอดี เก็บภาพมาไว้คะ เข้าใจว่าองุ่นเป็นไม้พุ่มเลื้อย ไม่สูง ทำให้เวลาเข้าไปถ่ายภาพ ต้องย่อตัวบ้าง ขำ ๆกันคะ เจ้าหน้าที่ในนั้นเล่าว่าการปลูกองุ่น ในไร่แห่งนี้จะทำเป็นคานบนเสาเรียงกันเป็นแถวยาวๆ เป็นร้อยเมตร มีกันหลายแถว แต่ละแถวมีช่องว่างกว้างเท่าๆ กันใต้ต้นองุ่นสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร เดินลอดได้ง่าย ๆ ด้วย มีพื้นที่ปลูกองุ่นไร้เมล็ด จำนวน 50 ไร่ โดยผลิตองุ่นสดไม่มีเมล็ด สำหรับรับประทานผลสด และมีร้านขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นจากไร่ด้วย ก็ได้เข้าไปชมในร้านและซื้อน้ำองุ่นมาลอง รสชาติดีเยี่ยมชื่นใจเลยคะคุณแม่ชอบมาก และท่านนั่งพักรอที่ หน้าร้านอยู่นาน ในขณะที่เรากับพี่สาวก็วุ่นหามุมในการถ่ายภาพในไรองุ่นกันอย่างสนุก 5555 พร้อมกับคิดในใจว่า คนไทยนี่เก่งมาก ประเทศไทยดีมาก อยากเห็นอะไร อยากกินอะไร ก็หาได้ ไม่ยาก มีความสุข ภูมิใจ ดีใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย และรักประเทศไทย มาก ๆ คะ
dividerwine.png
image.png
ไร่องุ่นที่เราเข้าไปถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานคะ
dividerwine.png
image.png
ความสวยงามของพวงองุ่นเมื่อเทียบกับหน้าของเรา ขำ ๆ คะ 555
dividerwine.png
image.png
3 สาว 3 คนแม่ลูก หามุุมถ่ายกับองุ่นมีมุมนี้เหมาะสม
dividerwine.png
image.png
รอยยิ้มของฉันเมื่ออยู่ใต้ต้นองุ่น หวานพอ ๆกันไหมคะ
dividerwine.png
image.png
ถ่ายกับแม่ (แกแอบบ่น เมื่อยแล้ว 555)
dividerwine.png
image.png
ซื้อน้ำองุ่นและของฝากในร้านบริเวณหน้าไร่องุ่น
dividerwine.png
image.png
5555 แม่เหนื่อยขอนั่งก่อนนะ
dividerwine.png

dividerwine.png

Have a Beautiful Sunday 💖Dear Steemians💖 – another peaceful morning at Maephim Beach🎬 — Steemit

 

Wish you all a Beautiful Sunday! Enjoy your day with your family and friends, take time for relax and calm down.… by zanoni

Source: Have a Beautiful Sunday 💖Dear Steemians💖 – another peaceful morning at Maephim Beach🎬 — Steemit

Wish you all a Beautiful Sunday!

Enjoy your day with your family and friends, take time for relax and calm down.
Sunday is made for relax your souls.
Have a wonderful day
Tom

dividerdouble.png
image.png
dividerdouble.png
image.png
dividermovie.png

dividermovie.png

My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/**

dividerdouble.png
zanonifooter.gif
dividerdouble.png

📷Just 2 goldenhour shots near ⛵Koh Phi Phi Island, Thailand — Steemit

My entry to #goldenhourphotography contest, shots taken with a Sony HD handycam. Developed and sponsored by:… by zanoni

Source: 📷Just 2 goldenhour shots near ⛵Koh Phi Phi Island, Thailand — Steemit

dividermovie.png
image.png
My entry to #goldenhourphotography contest, shots taken with a Sony HD handycam.

Developed and sponsored by: @juliank
Monday: foodphotography and animalphotography
Tuesday: landscapephotography and cityscapephotography
Wednesday: architecturalphotography and vehiclephotography
Thursday: macrophotography and colourfulphotography
Friday: streetphotography and portraitphotography
Saturday: sportsphotography and smartphonephotography
Sunday: goldenhourphotography and longexposurephotography

dividermovie.png

Have a great weekend and best regards

Tom

me1.png
dividerdouble.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerdouble.png
zanonifooter.gif
dividerdouble.png

Recipe-🍨 Icecream with 🍌Bananas in Sweet🥥Coconut Sauce-กล้วยบวชชี — Steemit

Bananas in a Sweet Coconut Sauce (with icecream) What you need: 8 bananas (nearly ripe) 500ml coconut… by zanoni

Source: Recipe-🍨 Icecream with 🍌Bananas in Sweet🥥Coconut Sauce-กล้วยบวชชี — Steemit

Bananas in a Sweet Coconut Sauce (with icecream)

dividerfood.gif

image.png

What you need:

 • 8 bananas (nearly ripe)
 • 500ml coconut milk
 • brown sugar (about 40gr, you have to taste how sweet you want it)
 • a little bit salt
 • a little bit water
 • (icecream)
  dividerfood.gif

image.png

 • first you cut the bananas like on the picture
  dividerfood.gif

image.png

 • boil the coconut milk with about 50ml water
 • put the bananas, the sugar and a little bit salt inside (1 small tea spoon)
 • let it boil together about 2min, it depends on how ripe your bananas are, the more green, the longer boil.

And that’s it!

The Thais eat it warm as a desert, I prefer it cold. So you can store it in your fridge for some days without problems.
It’s a very healthy, an absolutely delicious Thai desert, vegetarian and vegan (I’m not 100% sure about vegan, hehehe).
As you can see on the pic you can combinate it very good with icecream. The blue color is liquid food color for decoration.

Enjoy it!

Special thanks to @natch, my Thai cooking teacher!

dividerfood.gif

image.png

dividerfood.gif
Have a great day and enjoy your icecream🍨
me1.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerdouble.png
zanonifooter.gif
dividerdouble.png

WOW – Steem + SBD rocking against the Bitcoin chart ! — Steemit

That’s a really BIG surprise!! Steem and SBD going up and not follow the chart of Bitcoin!! That’s very rare to see… by zanoni

Source: WOW – Steem + SBD rocking against the Bitcoin chart ! — Steemit

dividerblue.png

That’s a really BIG surprise!!

Steem and SBD going up and not follow the chart of Bitcoin!!
That’s very rare to see and I think it’s a great sign for the future of Steemit.
I think aswell we stand close to a huge bull run for cryptos, most governments are happy and satisfied for take some taxes from coin users, and think themself to use them.
Even bigger cities now start thinking about using coins, some think about Steem!

So I think we have a great future ahead here on Steemit.
dividerblue.png
Have a great day and best regards
Tom
me1.png
dividerblue.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerblue.png
zanonifooter.gif
dividerblue.png