Tag Archives: success

🚶👫 #walkwithme to The Erawan Nationalpark + Waterfall – อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (1) #ulog No.19 🍃 — Steemit

A pic of the 1 step of the 6 steps of the waterfall, until there it was a quite easy walking. Erawan Waterfall… by zanoni

Source: 🚶👫 #walkwithme to The Erawan Nationalpark + Waterfall – อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (1) #ulog No.19 🍃 — Steemit

A pic of the 1 step of the 6 steps of the waterfall, until there it was a quite easy walking.

dividergreen.png
image.png

Erawan Waterfall and Nationalpark – อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

is located about 70km in the northwest of Kanchanaburi. There is bus shuttle from the Kanchanaburi bus terminal to Erawan for a cheap price, so you can concentrate all your senses to the absolutely stunning nature during the trip to Erawan.
Wiki has a quite good descrition about this famous National Park:
https://en.wikipedia.org/wiki/Erawan_National_Park
After 1 hour in the bus I arrived at Erawan and took a look into the information center at the entrance to the park.
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.pngimage.png
The higher you walk, the more difficult it becomes, but still quite easy for walking until to the top.
dividergreen.png
image.pngimage.png
dividergreen.png
image.png
along the way to the top there are resting areas with toilets and coffee shops, park rangers are taking care about the customers that nobody get lost and nobody get beaten from the wild monkeys.
dividergreen.png

image.png
dividergreen.png
image.png
On the way there are also some viewing points where you can take a look at this amazing jungle area around Erawan National Park.
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
dividergreen.png
image.png
Now the way to the to is nearly finished, in the next part I promise you some #killerpix of the waterfalls…

Thanks for walking with me, I hope you enjoy the tour to Erawan National Park part1.

Best regards and a wonderful day
Tom

dividergreen.png
zanoniulog.gif

You heard about #ulog already?

All about #ulog:

https://steemit.com/ulog/@surpassinggoogle/ulog-become-a-ulogger-today-reshaping-the-entire-internet-with-steemit
Special thanks for this great idea to

@surpassinggoogle

dividergreen.png
steem_repo_logo.png
Join the #steemrepo discord channel:
https://discord.gg/cX3KvsY
dividergreen.png
zanonifooter.gif
dividergreen.png

Please Join In In Curating #ulog. “2029 Steemit Posts On #ulog, In The Past Few Days”. We Are Reshaping The Internet With “Freshness”; Promoting Steem/Steemit As A Home For ULOGGERS. — Steemit

 

Please digest this post and like me, join in and become a Ulogger today. Kindly get your personalized ULOGGER GIF… by surpassinggoogle

Source: Please Join In In Curating #ulog. “2029 Steemit Posts On #ulog, In The Past Few Days”. We Are Reshaping The Internet With “Freshness”; Promoting Steem/Steemit As A Home For ULOGGERS. — Steemit

Please digest this post and like me, join in and become a Ulogger today.

Kindly get your personalized ULOGGER GIF header/footer HERE!!! 

@phantum04 offered a Gig on https://steemgigs.org, where she makes those amazing Ulogger GIF footers/headers. 

So do visit and get yours. It’s fun!

She already has more than a hundred clients. Go give her a beautiful headache!

@JassennessaJ @maverickinvictus @fycee @mermaidvampire @creyestxsa94 @sitiaishah @beany-inhinyero @g10a @julietisrael @junebride @ankarlie @leeart @yandot @dunkman @sn0white @saskia @iyanpol12 @jysui @juwel @shula14 @phantum04 @joonz @el-dee-are-es @atongis @Olawalium @afolwalex @LeeBaong @olivia @ishanvirtue @truthsfinde @coderzairos @sherylneil @alzamna @zhayie03 @garygabby @wakkylyon @jessicas @tonie @jennybeans @jemmanuel @diosarich @chuuuckie @kyanzieuno @micaiah.adlih @ewuoso @yennarido @sweetcha @andrewjohntamban @smoochkins @ias @udezee @princefm @benedict08 @nexrules @bitius @iconnelly @emekasegun @folly-pandy @glenyosores @einstei1 @edith4angelseu @jeline @mike4christ @jamesmovic @Eunireal1 @Prayzz @rainbowme @blessedsteemer @christianolu @desmoniac @honourmaus @Cinderz @stevenson7 @akar-rumput @starzy @Ogbu @wilsonblue5 @prettyjules158 @Noreen @olaivart @carlitojoshua @Jpkonkz @jason04 @bluehearted @desmonddesk @Optama @zingybite @smartcarthy @azilanaitmay825 @caesar816 @samic @wiralhokseumawe @chaelpacia @tpkidkai @scarletmedia @zamsmith @mrposyble @mdshahin786 @ryancalaunan @tagalogtrail @Cisse56 @ireneblessing @mydivathings @ebado @honprinceo @marklester23 @kennyroy @liamnov @inalittlewhile @julie26 @lapb @itsmejayvee @AmuroKazama @jaraumoses @Autofreak

Basically everyone mentioned above i.e everyone who was in the last impromptu SteemGigs discord talk show, will get one for free. 

“Around 115 steemians!”

@phantum04 isn’t with her usual face-cap, so she can afford a “beautiful headache”. So, go get your ULOGGER footer/header now.

I think i will use mine as a header somehow. I would like also that curators identify my ULOGS. 

You can try the same approach if you desire!

@phantum04 is a certified SteemGigger (Dream-Builder) and a certified ULOGGER (True-Celebrity)

We are here fans!!!

See her break-selfie:

To remind you that https://steemgigs.org bridges any gap between steemians, whether whale, minnow, dolphin etc and makes us “whales inside” as we build “real connections”; please see exactly what happened via https://steemgigs.org hours ago:

 • #Ulog 4 : A night to remember!First CONVO with Sir Terry at Steemgigs Discord and A night full of work to do!hahaha🤣

When we say that “on https://steemgigs.org; “everyone has something to offer”; see another example of what we mean:

 •  #STEEMGIGS: I will Make a Funsign for Steemians! Note: This is Just for Fun!

Note: I didn’t ask for a fun-sign but she did it anyway (as you will see just below), displaying love and building connections, using https://steemgigs.org, where “everyone has something to offer”.

And note: “every human has an appealable-to soft-spot”and do you still remember one of the paradigms behind “the Teardrops Smart Media Token”?

“We will have a ColorlessPaper, written so un(dis)talentedly, that we will appeal to the soft-spot of every human, till perhaps, “for the very first time”, every human will want to hold a piece of digital currency.

Are you seeing the flow of the “entire curriculum” and how each of my tiny-looking steemit post and all of my steem/steemit endeavor since day one and even my “steemgigs” witness, is tied to this one curriculum: “SurpassingGoogle with Steem”?

Well, if you were on the last SteemGigs discord talk show, you would have learned some very rare INTEL about the power and beauty of your very next and every other next steemit post.

Please join the discord server here and be abreast with the next talk show, by setting notifications for @surpassinggoogle steemit account.

If you have extra vote and want to consider voting my witness, it is called “steemgigs” instead of “surpassinggoogle” to represent “everyone”. Simply visit: https://steemit.com/~witnesses and type the word “steemgigs” into the first search box for witnesses.

Let’s look at @enjieneer

and what is more? To show that you can find “free” or even build a “noble dream” for free on https://steemgigs.org, @enjieneer offered her Gig for “free”.

In her SteemGigs post, she mentioned that she had found it hard to offer out fun-signs because she didn’t feel she was “Celeb”. Well, now; isn’t she “a certified ULOGGER (True Celebrity) and we her fans?

Look at the pictures above and really; “how much do you really need to be “true celebrity” and “we, your fans”?

Simply “you” in each day; your shine and love etc

Are you seeing where we are headed and isn’t it really beautiful? “And there is so much more……”

For now, simply become a SteemGigger and ULOGGER and let’s go from there.

Or do you want to know a very simple valid start?

 • Visit this post and get your SteemGigs GIF footer/header
 • Visit this post and get your ULOGGER GIF footer/header
 • Then use these on your posts heartily, to shine some more……

#ulog is fast become a beauty and looking at it flourish, is pretty really. I am seeing ULOGGERS emanating from as many countries and steemians re-gaining their groove. It is just splendid.

The count from hours ago shows 2029 steemit posts already on #ulog within just a few days since the tag was born. This is splendid for steem/steemit growth overall.

Too, people can join steemit to be ULOGGERS.

VLOGGERS can also be ULOGGERS!!!

As the number of ULOG posts grow really rapidly, please help matters by making sure to read posts explaining what ULOGS are and how to use #ulog 

e.g To make easier for curators all over steemit to reach your post more easily, here are tips:

 • Please use #ULOG only when you consider your post a ULOG.
 • A ULOG is typically “once a day”. (Don’t change your normal steemit routine. You can add ULOGGING to your existing routine)
 • We want to make #ULOG the home of purely “fresh” daily, authentic content containing “YOU”, your day, “your shine and evolution within that day” and your freshly-made creations, when it comes to graphic media, pictures, GIF, text, VLOGS etc.
 • If you desire, you can decide to maintain your privacy while ULOGGING e.g you can talk in an undertone, use avatars instead of your pictures, use pictures of locations and events, friends etc (No worries, even when you are private in your ULOGS, you can be sure that “You” will shine forth still.) 
 • A ULOG can also be only “text”.
 • Please add #ulog in title and try to number your ULOGs e.g #ulog (Day 1) or #ulog (001) or #ulog 1 etc
 • Use your ULOGGER footers/headers
 • Use #ulog or #ulogs as your first tag
 • Try to state the own images, videos etc underneath your ULOGS
 • etc.

Let’s keep reshaping the internet with “freshness”. Let’s serve the search engines with beautiful pieces constituting “You” and grow steemit/steem, promoting it “a home” away from the rest of the internet.

Let’s tell people that they can now also join steemit to become ULOGGERS. 

They can come on here and be true celebrities and we; their fans and as fans, let’s be fans for real. Let’s get on #ulog henceforth and show care. Let’s curate that #ulog or #ulogs. Let’s engage with ULOGGERS and peer into their world. Let’s cater to them and learn of ourselves in the eyes of the world.

You can follow @ulogs as it curate #ulog if you are to busy but you want to share your voting power in inspiring ULOGGERS.

Let’s visit #ulog to re-tell each ULOGGER of “their shine”. Let’s be keen about their evolution. Let’s cater to them.

Humanity is the brother next to you. @surpassinggoogle.

If each of the 2029 steemit posts on #ulog in the last 6 days, were all from ULOGGERS, then:

We are talking 2029 steemit posts containing “YOU”, served to the search engines, promoting steemit as a home; a real community and a place where you are allowed to be a ULOGGER.

We are talking 2029 steemit posts that are fresh, current, authentic and very “human”.

The sound on this #ulog is “excitement”.

Dormant accounts are waking up. It is a beautiful sight!

There is happiness, humor, comedy and sometimes this is what community needs the most and the steemit community at this particular moment in its evolution;

Timely!

Can We Get The Word ULOG In Dictionaries?

Well, i won’t doubt it and please don’t too. 

About adding freshness to the entire internet, it is true that we are already doing so with ULOGGING.

Hahaha even Facebook doesn’t know what’s up, showing that steemit is becoming “light years ahead” and the future of the internet. Hahaha, Facebook keeps asking “did you mean blogs?”

And i say; “no, ULOGS”

Like ULOGS Facebook page: https://www.facebook.com/Ulogs-958884254262598/

On the last SteemGigs discord talk show, we discussed a whole lot and we touched on steem growth, ULOGS etc and as things panned out in the discussion and with the number of ULOGGERS growing etc among other things, @ulogs is looking like it will constitute a very easy-to-use simple, social, fun and celebrity-filled steem-based website, “removing all barriers to entry” and further growing steem/steemit.

However, i am very paced and love to build dreams into spanlessness first, leaving them alive even in dream-bits and rehearsing them into full-blown fruition, based on unadulterated feedback from “everyone”.

Thus, if even if @ulogs eventually become a stand-alone social steem-based website, it will start out on a sandbox here: https://steemgigs.org/surpassing-google

Our first aim with @ulogs, will be to enhance curation and content discovery; thus, it is very likely that it will it will hold its own on https://steemgigs.org/surpassing-google, first.

For this year, before SMT capability is ready, we are looking at 3 steem-based websites and the Teardrops SMT.

https://steemgigs.org will be the hardest of all three to complete as it will have most of the framework for the other two. I am very hopefully of meeting up with the schedule.

To keep abreast with many things, please join the SteemGigs discord server, the set up notifications for @surpassinggoogle account to be notified about the SteemGigs talk shows. When it is all set up, it will happen weekly. I will spend this week arranging a solid format for the talk shows, in combination with a few other steemians.

We will make the SteemGigs community on discord buzz again as we look to build “every noble dream” for “everyone”.

The SteemGigs discord server has over 4,500 steemians. 

Join here: https://discord.gg/CGuPyyT

Do You Want Some Glimpse Into This New Buzz And Excitement That Uloggers Are Creating?

Kind open this post below in a new tab and digest the fun:

#Ulog Day 2: My boyfriend got jealous with @surpassinggoogle! 😀 

That ULOG alone has a thread of 63 comments.

I really am keen on making the SteemGigs community on discord one of the most active servers on Mama Earth in preparation for the future.

It is approaching 4,500 steemians and now is a good time.

I have loads of rare knowledge to dispense and i will like to share it. I will like to gradually celebrate each one.

I want the entire world to know that at the very-very-very least, they have one hearty loving fan;

Your Boy Terry

Join the community HERE!!!

@surpassinggoogle

 

“The World Needs To Hear From You. Even  Steemit Is Calling!” Now, You Can Answer. “Become a ULOGGER Today”. (The  “U” in “Ulogs” represents “YOU”.)

You can start by getting your personalized ULOGGER GIF header/footer HERE!!! 

Note: The next edition of 5 SteemHumans; 5 Questions; 10 Pieces of Advice” will resume again really soon. If you missed the first one, this is it:

We are seeking coders/developers to help, by means of utopian.io or direct contributions. I would like to invite all  coders/developers, to show up on our SteemGigs development channel.

Kindly visit and use our steem-based website today

https://steemgigs.org

Note that on SteemGigs, “everyone has something to offer”. At the very least, you can update your profile on our website to open yourself up to more potential possibilities and improve your  general reputation even within the steemit community.

To create awesome steemit posts, try our “un(dis)talented editor”

Read our detailed FAQ & Answers

I do need strength

Dedicating My Entire Steem/Steemit Journey To My Mum

If you want to support an extra witness and you support mine “steemgigs”, it will be really helpful.

To vote my witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in “steemgigs” into the first search box for witnesses or simply click Here to do it on one click!

If you want me to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in “surpassinggoogle” in the second box for proxy.

Let’s Go!!!

Offer a service under hashtag “steemgigs”. Attempt out-of-the-boxness on hashtag (untalented).  Join the Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT

“Everyone has something to offer!” Why not?

 created by @jason04

WOW – Steem + SBD rocking against the Bitcoin chart ! — Steemit

That’s a really BIG surprise!! Steem and SBD going up and not follow the chart of Bitcoin!! That’s very rare to see… by zanoni

Source: WOW – Steem + SBD rocking against the Bitcoin chart ! — Steemit

dividerblue.png

That’s a really BIG surprise!!

Steem and SBD going up and not follow the chart of Bitcoin!!
That’s very rare to see and I think it’s a great sign for the future of Steemit.
I think aswell we stand close to a huge bull run for cryptos, most governments are happy and satisfied for take some taxes from coin users, and think themself to use them.
Even bigger cities now start thinking about using coins, some think about Steem!

So I think we have a great future ahead here on Steemit.
dividerblue.png
Have a great day and best regards
Tom
me1.png
dividerblue.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerblue.png
zanonifooter.gif
dividerblue.png

สวัสดี – Hello Steemit, Here I Am #introduceyourself — Steemit

สวัสดีคะ ขอเรียกแทนตัวเราเองว่า “ณัช ” นะคะ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆ ในโลกใบใหม่ใบนี้ คือ Steemit เรารู้จัก Steemit… by natch

Source: สวัสดี – Hello Steemit, Here I Am #introduceyourself — Steemit

สวัสดีคะ ขอเรียกแทนตัวเราเองว่า “ณัช ” นะคะ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆ ในโลกใบใหม่ใบนี้ คือ Steemit เรารู้จัก Steemit จาก คุณทอม (Tommy) ได้แนะนำการสร้างรายได้จากเว็บนี้ เพราะเห็นว่า ณัชชอบถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ เห็นอะไรสวย แปลก สะดุดตาณัชถ่ายเก็บหมด ทอมช่วยอธิบายให้เข้าใจ และเปิดความคิดณัชใหม่ โดยบอกว่า การสื่อสาร การทำความรู้จักกัน มิตรภาพที่ดี ไม่ได้มาจากแค่การพบหน้าพูดคุยอย่างเดียว เราส่งผ่านความรู้สึกต่างๆได้จากรูปภาพที่เราถ่ายได้อย่างมากมาย ณัช ถึงเวลานี้ ณ.ปัจจุบัน ก็เกือบใกล้วัยกลางคน ผ่านงานการเป็นลูกจ้าง เป็นเจ้านาย เป็นลูกน้อง เป็นหัวหน้า มาหลายสถานะ มากหลายองค์กร ซึ่งก็เปรียบเหมือนภาพที่เราถ่ายไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เราอยากเก็บความทรงจำ ลืมบอกเกียวกับส่วนตัวไปนิดค่ะ ณัช เป็นคนปทุมธานี และมีพี่ชาย พี่สาวอีก 3 คน พ่อท่านจากไปนานละคะ ทุกวันนี้ณัชอยู่กับแม่ พี่สาว ที่บ้านคะ และไวๆนี้ จะมีสมาชิกใหม่มาอยู่เป็นครอบครัวอีก 1 คน เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และเราพร้อมเข้าสู่ครอบครัวใหญ่ คือ ครอบครัว Steemit ของพวกเราคะ ขอบคุณมากๆ นะคะ Steemit
dividerthin.png
image.png

Hello, my name is “Natch”

nice to meet you here.
In this new Steemit world, I know Steemit from Tom @zanoni ,
I hope I can earn a little money here because I like to take pictures in places where I see something pretty eye-catching. Tom explained.
I’m open to new ideas by saying that the communication to know good friendship does not come from alone. We sent our feelings through the pictures we have taken so many times, the pictures we took in various places. We want to keep our memories.
Not to forget telling a little about myself:
I live in Pathumthani, Thailand and have three older brothers and sisters. I live with my mother and it will soon be a new member in the family to create a warm family.
And we are ready to go to the big family, to our Steemit family.

Thank you very much Steemit!

dividerthin.png

🌴Bangkok’s Green Lungs🌆-an usual park in Bangkok — Steemit

Source: 🌴Bangkok’s Green Lungs🌆-an usual park in Bangkok — Steemit

Bangkok – กรุงเทพมหานคร -City of Angels

A city with around 10 000000! people, nobody can count them exactly, a come and go of 10000’s every day, rush and hurry, traffic jam, heat, smog….

But !!!

There are so many green oasis everywhere in this amazing city, I think so many parks uncountable like the people…
dividerdouble.png
image.png
At each, really at each point in Bangkok you stay, you can be sure the next park isn’t far away….
dividerdouble.png
park1.png
The people use the parks just for relax, jogging, bycicle, scating and much other activities for recharging their batteries for the daily life….
dividerdouble.png
image.png

Bangkoks full name:

City of angels, great city of immortals, magnificent city of the nine gems, seat of the king, city of royal palaces, home of gods incarnate, erected by Vishvakarman at Indra’s behest
Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

dividerdouble.png
image.png
My entry to #cityscapephotography contest, shots taken with an Asus Zenfone.

Developed and sponsored by: @juliank
Monday: foodphotography and animalphotography
Tuesday: landscapephotography and cityscapephotography
Wednesday: architecturalphotography and vehiclephotography
Thursday: macrophotography and colourfulphotography
Friday: streetphotography and portraitphotography
Saturday: sportsphotography and smartphonephotography
Sunday: goldenhourphotography and longexposurephotography

Have a great day and best regards
Tom
me1.png
dividerdouble.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerdouble.png
zanonifooter.gif
dividerdouble.png

✈️Natch, the Traveller🚢🚙 – coming soon to your next Steemit Theatre 🎬- a Pre-Introduce Post — Steemit

Source: ✈️Natch, the Traveller🚢🚙 – coming soon to your next Steemit Theatre 🎬- a Pre-Introduce Post — Steemit

dividerdouble.png
Natch, a short pre-introduction:

 • Family Lover
 • Thai Nationality
 • Traveller
 • Nature Lover
 • Cook and Food Lover
 • Photographer
 • Online Teacher
  dividerdouble.png
  image.png
  dividerdouble.png
  Now Natch is waiting for her confirmation mail from Steemit…

And believe me, Natch is hungry for Steemit…😜😜

@natch (the link will work soon💯%)
dividerdouble.png
image.png
dividerdouble.png
My entry to #portraitphotography contest, shots taken with an ASUS smartphone.
Developed and sponsored by: @juliank
Monday: foodphotography and animalphotography
Tuesday: landscapephotography and cityscapephotography
Wednesday: architecturalphotography and vehiclephotography
Thursday: macrophotography and colourfulphotography
Friday: streetphotography and portraitphotography
Saturday: sportsphotography and smartphonephotography
Sunday: goldenhourphotography and longexposurephotography
dividerdouble.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerdouble.png
zanonifooter.gif
dividerdouble.png

✈️Natch, the Traveller🚢🚙 – coming soon to your next Steemit Theatre 🎬- a Pre-Introduce Post — Steemit

Source: ✈️Natch, the Traveller🚢🚙 – coming soon to your next Steemit Theatre 🎬- a Pre-Introduce Post — Steemit

dividerdouble.png
Natch, a short pre-introduction:

 • Family Lover
 • Thai Nationality
 • Traveller
 • Nature Lover
 • Cook and Food Lover
 • Photographer
 • Online Teacher
  dividerdouble.png
  image.png
  dividerdouble.png
  Now Natch is waiting for her confirmation mail from Steemit…

And believe me, Natch is hungry for Steemit…😜😜

@natch (the link will work soon💯%)
dividerdouble.png
image.png
dividerdouble.png
My entry to #portraitphotography contest, shots taken with an ASUS smartphone.
Developed and sponsored by: @juliank
Monday: foodphotography and animalphotography
Tuesday: landscapephotography and cityscapephotography
Wednesday: architecturalphotography and vehiclephotography
Thursday: macrophotography and colourfulphotography
Friday: streetphotography and portraitphotography
Saturday: sportsphotography and smartphonephotography
Sunday: goldenhourphotography and longexposurephotography
dividerdouble.png
My #Steemgigs service:

https://steemgigs.org/steemgigs/@zanoni/repost-your-post-on-steempressorg

🔥Quality posts with original content can attract new users to Steemit.🔥

If you like I can repost your post, too. Just resteem and upvote a post of me and leave a comment with the link of the post you want I repost on https://steempress.org/.

💓My way to promote Steemit…..💓

You will get a comment and an UPVOTE from me with the link to your post on https://steempress.org/
dividerdouble.png
zanonifooter.gif
dividerdouble.png

Handling regrets after bad decisions and mistakes. — Steemit

Source: Handling regrets after bad decisions and mistakes. — Steemit

Hello guys…
It’s your potential blogger.

images (2).jpeg
Regret is something that we all have had to face at one point or the other in our lives. Sometimes we remember something we did or we didn’t do and we instantly feel that painful emotional discomfort that leads even the best of us to tears or possible depression.
Today am going to be giving some tips on how you can handle regret after a mistake has been made. For the purpose of this write up I am going to be giving personal examples.
For most of us, we quantify regret as a function of what the impact of our mistakes had on our lives. Although this is not such a bad rationale for quantifying regret it is an avenue towards depression. We need to understand how to deal with regret. In these few easy steps I shall gives some tips on how to handle the after effect of a mistake.

UNDERSTAND THAT MISTAKES HAPPEN
The first thing you need to do to avoid a spiral down the valley of regret and possibly depression is to understand that mistakes happen regardless of whose fault it is. You must keep in mind that what ever thing you had done has happened before to some other random person and getting through it should be your focus. A few years ago I personally made a huge mistake that has shifted the balance in my academics. When choosing a field of study to major in I left my true flare to choose something more prospective. I did regret it for a while but then I looked at the statistics of people in the same situation with me and discovered they where many…so I thought to myself “if they can get through it then so can I”.

WALK IT OFF
One very important thing to do when a mistake happens is to simply walk it off. As hard as it is to just simply get up and pretend the fall never happened it is very necessary. You need to understand that a there’s nothing you can do to change the past so rather than let it define you, walk it off and strife never to repeat it.

THINK CORRECTION NOT IMPLICATIONS
For most of us, the thought of the effect of our mistakes on our lives and on the people around us cancels out the possibility of corrections. We get too engrossed in our self pity and regret that we forget that some mistakes can be corrected. So rather than thinking about the negative effect of our mistakes, think of how to correct them.

STOP BLAMING YOURSELF
in many countries, the constitution makes provision for immunity for some members of the executive arm, judicial and also members of parliament. This is because it is assumed that they can’t be held responsible for events that played out during their administration simply because whatever decision they made giving the circumstances they faced was logical. This simply implied that their decisions was a function of what they thought was best for the country as at that point in time. This same principle also applies to our decisions. Even though we made bad decisions that were ultimately mistakes, we need to understand that as at that point in time we were only trying to make the best choice but it turned out to be a mistake. It is best you regard such happening as not being your fault. Just make sure you strife to make better long term decisions.

NEVER REPEAT YOUR MISTAKES
Take your mistakes as experiences. Once you have a bad experience, the last thing you’ll want is for it to happen again. Take your experiences and put them as a guide to help you become a better person but do not let them define you. For example don’t say you wouldn’t drink tea because you got your tongue burnt the last time you drank it; instead learn to cool it to a lower temperature before drinking.

With these few points I do hope you have gotten an insight into overcoming your regrets.

images.png
From your potential blogger
PEACE!!!

Latest Patch For https://steemgigs.org & “steemgigs” Witness Update. — Steemit

Source: Latest Patch For https://steemgigs.org & “steemgigs” Witness Update. — Steemit

For weeks now, we have been trying to figure out why posting on SteemGigs, have many times failed to publish to the steem blockchain but there is some good new….. “we have finally found out the root cause and we are about to implement a solution”.

This took weeks to find out even though, the solution ended up being very simple.

We rely on feedback from users and analytics based on their use to our UI, to ascertain where enhancement is needed as well as to determine the root cause of errors (issues) and possible fixes. This time though, anytime we got feedback related to “inability to post successfully”, we would to try these editors from our end and coincidentally, our attempts to post to steem happen successfully

This led us into looking for deeper solutions than was required.

But the community came to our aid and after series of chats, discussion and tests by our members of our growing SteemGigs development team, we were able to ascertain the cause of “failed posts” and proffer solution.

Note that, we have increased our developer-base to include more teams and this will help us drastically in completing the UI of SteemGigs and attain resolutions faster and more efficiently.

If you are a developer/coder and you have some interest in the SteemGigs organization, consider joining us on our Slack server.

The cause of failed posts

Before now, images where directly uploaded from the PC (files) etc without any form of compression. Thus, many of posts that have failed to publish on steem, from https://steemgigs.org have contained large images, constituting eventual post-sizes, bigger than the block-size allowed by the steem blockchain.

e.g if a blocksize on steem is 256 KB, a SteemGigs post (especially those with large images) with an eventual size of 300 KB, would fail to publish to steem.

Ultimately, since text or characters don’t constitute much in terms of size, whenever we had tried to test for  “errors” with a post containing only text/characters, it was very likely to publish successfully.

Coincidentally too, we would try posts with small-sized images and these would pull through too. What this simply means is: “we needed to compress images” or apply the same method “steemit” uses with their editor, where images are hosted externally, returning only “a simple image URL” which is embedded into posts.

This enhancement is now being worked on and will be available on https://steemgigs.org really soon and this is such huge relief for us and great news for SteemGigs users.

We want SteemGigs to be reliable for users and convenient to use!

While the patch hasn’t been fully implemented yet, we created a “temporary solution” that currently allows you to post successfully to steem, by simply paste the URL for your “image location” directly into the body of your SteemGigs post

e.g if you use IMGUR as host for your image, simple visit https://imgur.com, upload your image on there straight from your PC files and when the image has uploaded, right click on the image and copy the “image location URL”, usually ending in “.jpg or .png” and paste it into the body of your post on https://steemgigs.org and you will now notice that the image loads up during “post preview” and your post will now publish successfully.

Look at the screenshot below, assuming you want to try out our “untalented editor” in creating your next enviable steemit post:

For now, anytime a post refuses to publish, simply remove the image if it was directly uploaded and insert an image location URL instead and the post will publish successfully.

Don’t worry, this is temporary because in a few days, when we eventually implement an auto-image compression algorithm, you will be able to directly upload images from your PC files, without needing to visit IMGUR etc, which will be more convenient.

Another good news is:

We have now implemented GIF capability on https://steemgigs.org.

Yes, it is now possible to insert GIF(s) into the body your posts, using any of the editors on https://steemgigs.org, having these GIF(s) appear in your eventual posts both on SteemGigs and Steemit etc.

Even on steemit, for GIF(s) to appear successfully in your posts, you will have paste the URL of your GIF directly into the body of your post as text and the same applies with any of the SteemGigs editors.

See screenshot:

Witness Update:

Note: anytime we talk of the “steemgigs” witness having an update etc, it has nothing to do with https://steemgigs.org

The steemgigs witness is simply one of the many servers ran, to maintain the steem blockchain.

The “steemgigs” witness have missed several blocks in the past few hours and this is an issue from @privex, the hosting provider that we use.

@privex is handled by a reputable steemian and is very popular here on steemit and among steemit witnesses.

Unlike them, we weren’t informed this time of any impending downtime etc. Basically, we aren’t able to access the witness server currently inorder to disable it temporarily, incase it needs some fixes but we have sent several emails to @privex with dire hopes that they tend to us ASAP.

It may just require some tweaks or a reboot from their end for the witness to be back up and running as they don’t offer a UI portal that we can manage, this tweak is likely going to happen from their end.

If you support the “steemgigs” witness, please consider sticking with us as we will work hard to reduce the frequency of occasions like this.

We recently migrated to a 64GB RAM VPS to sustain the steem growth requirement and as soon as necessary, we will not hesitate to increase RAM or server capability, to sustain more growth. However, this current downtime is one where we have to wait on @privex to fix.

Thank you alot for all the support and patience at times, when the going is challenging.

If you are coder or developer, kindly look the code for SteemGigs on Github. It is open-source, both front-end and back-end. We writing updating the Github constantly with a list of tickets and we need many hands as we want SteemGigs to be built by “everyone”.

This is a screenshot of how the repo looks:

We are seeking coders/developers to help, by means of utopian or  direct contributions. I would like to invite all coders/developers, to  show up on our SteemGigs development channel.

 

Kindly visit and use our steem-based website today

https://steemgigs.org

Note that on SteemGigs, “everyone has something to offer”. At the very least, you can update your profile on our website to open yourself up to more potential possibilities and improve your general reputation even  within the steemit community.

To create awesome steemit posts, try our “untalented editor”.

Read our detailed FAQ & Answers

I do need strength

Dedicating My Entire Steem/Steemit Journey To My Mum

If you want to support an extra witness and you support mine “steemgigs”, it will be really helpful.

To vote my witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in “steemgigs” into the first search box for witnesses or simply click Here to do it on one click!

If you want me to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in “surpassinggoogle” in the second box for proxy.

Let’s Go!!!

Offer a service under hashtag “steemgigs”. Attempt out-of-the-boxness on hashtag (untalented).

Join the Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT

“Everyone has something to offer!” Why not?

Wellnesszone: Sugarcane Juice, A Relief In Summers — Steemit

Source: Wellnesszone: Sugarcane Juice, A Relief In Summers — Steemit

sugarcane-2857972_640.jpg
Image Source
There is nothing so refreshing as a glass of chilled cane juice on a hot summer afternoon. It quenches your taste and energizes you. This soothing drink is not only delicious but also nutritious. You may consume it due to its sweetness, but it is rich in vitamins, minerals, and other nutrients. It contains antioxidants, enzymes, anti-allergic and anti-inflammatory components.
Brazil and India are the largest producers of sugarcane worldwide. This crop is the principal raw material for the production of sugar. Besides being an ideal drink for hot days, sugarcane juice has health benefits that can improve your wellbeing.

 1. It provides an instant energy boost. Sugarcane juice contains glucose which is quickly absorbed by the body. This simple sugar replenishes the sugar levels, re-hydrates and energizes the body.
  adult-beautiful-beautyrobic-905322.jpg
  Image Source
 2. It improves immunity. Cane juice is rich in antioxidants, which fights infections in the human body. Besides, it reduces the bilirubin levels and protects the liver from diseases.
 3. It gets rid of bad breath and tooth decay. Mouth odor can lead to embarrassing situations. Cane juice can get rid of bad breath. It is rich in nutrients that are needed for building tooth enamel. Consequently, it can prevent tooth decay. Due to its high content of calcium and phosphorus, it helps in the development of healthy teeth and bones.
  lips-35616_640.png
  Image Source
 4. Sugarcane juice promotes healthy skin. It is a natural source of glycolic acid, an alpha hydroxyl acid. This compound hydrates the skin, prevents aging, and eliminates skin problems such as acne. Regular application of the juice to your skin can cure acne or prevent its buildup. You can also add it to your face mask.
  beautiful-3223194_640.jpg
  Image Source
 5. It fights cancer. The sugarcane juice has a high pH. Its alkaline nature is as a result of the high concentrations of minerals such as calcium, iron, manganese, magnesium, and potassium. It is effective in preventing the invasion and spread of cancerous cells that may lead to breast and prostate cancer.
 6. It supports digestion. Sugarcane is useful in the treatment of constipation. The potassium contained in its juice prevents stomach infections. It also aids the secretion of digestive juices and maintains the stomach’s pH levels.
  intestines-293929_640.png
  Image Source
  Try a glass of icy cane juice when next you feel dehydrated. You can also improve its flavor with few drops of lime juice.